spirometri.se

N2-utsköljning
Kväveutsköljning
2009-04-17 12:35

Under kväveutsköljningen andas patienten in ren sygas och koncentrationen av kväve i den utandade luften mäts. När allt kväve efter någon/några minuter har sköljts ut och kvävekoncentratioen i utandningsluften är nära noll avbryts testet. Undersökningen kan ge svar på två olika frågeställningar: dels hur stor gasmängd som finns i lungorna totalt sett (och man kan på det sättet beräkna residualvolymen), dels kan man undersöka hur lätt det är för lungan att "byta luft", dvs hur stor volym syrgas man behöver skölja igenom lungan för att få ut all den kväve sm fanns där från början. Detta ger ett mått på hur ffa de mindre luftvägarna fungerar.

Läs mer...