spirometri.se

Nytt från GOLD
2012-01-09 12:45

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) har reviderat sin rapport nyligen. Det nya är att KOL-patienter även klassas efter ett frågeformulär för att skatta arbetsförmåga och grad av andfåddhet. Du hittar den nya rapporten för nedladdning på denna sida (klicka på Download this document).