spirometri.se

Definition av FEV1 (FEV1,0)

Forcerad Exspiratorisk Volym efter en sekund

FEV1 är den maximala volym som kan andas ut under första sekunden - efter maximal inandning. Man andas alltså in så mycket man kan och sedan ut så fort man kan i minst en sekund.

PS: FEV1 är ett mått på vilket flöde man kan åstadkomma (volym/tid), men har det trots detta enheten liter eftersom "per sekund" ingår redan i namnet.